U maakt het verschil! Doneer nu NL81INGB0006887793

ALGEMENE GEGEVENS

 

KVK nummer: 63755971

RSIN nummer: 855386629

 

Vestigingsadres

Bredevoorde 135

3085 TB Rotterdam

Telefoonnr: 06-16760835

 

Bestuur

Voorzitter: de heer T. Ahmad

Penningmeester/secretaris: mevrouw R.K. Siddique

 

Beleidsplan

Missie van de stichting is het medisch en financieel ondersteunen van minder valide kinderen in Pakistan.

 

Om de doel te bewerkstelligen wordt op de volgende manieren te werk gegaan:

1. het werven van gelden binnen Europa door langs te gaan naar bijeenkomsten

2. het werven van donateurs welke periodiek een donatie willen geven

3. het tot stand brengen van een netwerk van medische specialisten binnen Pakistan voor de ondersteuning van minder valide kinderen

4. het verstrekken van voedselpakketten aan gezinnen met een minder valide kind

5. het oprichten van een kinderopvang voor tijdelijke en permanent verblijf

6. bestuur in Nederland ontvangt geen vergoeding voor hun activiteiten

7. het verzamelen van hulpmiddelen (rolstoelen e.d.) voor de bijzondere kinderen in Pakistan

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. (geen onkostenvergoeding, geen vergadervergoeding en geen vrijwilligersvergoeding).

De middelen van de stichting zijn bestemd voor de continuïteit en uitbreiding van de activiteiten.